Grupa autora i Skribonauti (HR): Slobodni vikend

dokumentarni film, 2016.

Slobodni vikend dokumentarni je omnibus koji se sastoji od tri kratka filma koje su snimili zatvorenici kaznionice u Lipovici – Luka, Vuk i Nikola. Zbog zakonskih ograničenja, njihov identitet ostaje skriven iza izmišljenog nadimka.

Filmovi su nastali kao produkt radionice dokumentarnog filma koju je u kaznionici u Lipovici vodio Igor Bezinović i preokupacija samih zatvorenika. Slobodni vikend tako donosi njihov pogled na zatvorenost i slobodu, vlastiti pogled na sebe kao zatvorenika te učinak koji ta činjenica ima na odnos sa samim sobom, bliskim osobama i zajednicom.

Grupa autora i Skribonauti (HR):

autori: Luka, Vuk, Nikola
mentor: Igor Bezinović

montažer: Blaž Habuš
producentica: Luiza Bouharaoua

produkcija: Skribonauti