Wang Yuyang (CN) Odnos

Motori, LED cijevi, računalo i kabel, 2018.

Skup rasvjetnih cijevi je uredno postavljen na sredini poda. S početkom izložbe započinje i kretanje svake cijevi u različitom smjeru. Cijevi se kreću prema naprijed, kotrljaju unatrag ili rotiraju. Pokrenuta računalnim programom, koji se nalazi unutar cijevi, originalna se forma rastače svakim spontanim pokretom. Živi objekti, odnosno cijevi, teže ravnoteži, konfliktu i harmoniji. U procesu se stvara novi odnos. Kablovi također imaju značajnu ulogu jer osvjetljuju cijevi te pridonose pokretu i uspostavi novog odnosa.

Wang Yuyang (CN)

Wang Yuyang (Harbin, 1979.) je diplomirao na Središnjoj akademiji dramske umjetnosti i Središnjoj akademiji likovnih umjetnosti u Kini. Živi u Pekingu gdje od 2008. godine predaje na studiju eksperimentalne umjetnosti na Središnjoj akademiji likovnih umjetnosti.

Umjetničko djelovanje Wang Yuyanga je intelektualna potraga za realnim, ali i istraživanje materijalnih potencijala kroz koje se realno može očitovati. Njegov rad anticipira novu dinamiku oblikovanja stvarnosti u kojoj ljudi i stvari formiraju „mreže ili asamblaž kroz koje je moguće posredovati te dijeliti čak i svijest“ (David Joselit i Hal Foster). Također otkriva živu materijalnost predmetnosti kao povezivanje interobjektivnosti. Radove je predstavljao diljem svijeta, u Hong Kongu, Bakuu, Šangaju, Karlsruheu, Baselu, Taipeiju, Pekingu, Maastrichtu, Seulu i drugdje.

kontakt: wyystudio@gmail.com