Eksperiment za novu hiraganuMasaki Yamabe (JP)

Eksperiment za novu hiraganu

Premda su hiragana znakovi karakteristični za Japan, njihovo je porijeklo u kineskom sustavu pisanja čiji se pojedinačni znakovi u Japanu nazivaju kanji. Prije nego što se kanji proširio iz Kine, Japan nije imao jedinstven sustav pisanja kao ni pravu kulturu pisanja. Kanji se koristio za predstavljanje japanskog izgovora ili značenja.Pretpostavlja se da se hiragana formirala kada je nastala rukopisna verzija kanjija. Nije se radilo tek o pojednostavljenim potezima kista, već i o novom estetskom izrazu, pa je hiragana postala izvorno japansko pismo. Eksperiment za novu hiraganu je rad koji putem računala nastoji izraziti te promjene. To je softver koji stvara novu hiraganu ‘pojednostavljujući’ znakove napisane na ekranu.

Masaki Yamabe (JP)

Masaki Yamabe rođen je 1977. u Tokiju, gdje živi i radi. Studirao je na Odsjeku za elektoničku informatiku Sveučilišta Hosei u Tokiju i na Međunarodnoj akademiji medijskih znanosti i umjetnosti u Japanu. Radi kao grafički dizajner i programmer u kompaniji Alliance Port. Izlagao je na Ars Electronica Campus Exhibition 2004, i izložbi Water for Life pri Centru za dizajn u Madridu.